• Sijoittajasuhteet

Lyhyesti

Neoxenin sijoittajasuhteiden tehtävä on tiedottaa talousyhteisölle yhtiön toiminnasta ja liiketoimintaympäristöstä sekä tarjota ajankohtaista tietoa yhtiön rakenteesta ja hallinnasta.

Neoxen Systems on yksityisomistuksessa oleva suomalainen yhtiö, joka toimii Suomen lakien mukaan ja jonka päätoimipaikka on Turussa.

Yhtiö perustettiin 2002 perustajien omalla rahoituksella. Nykyään yhtiön omistavat perustajat, yrityksen avainhenkilöt ja yksityisomistuksessa oleva sijoitus- ja kehitysyhtiö NeXifon, Inc.

Omistajaohjaus

Neoxen Systemsin hallinto- ja johtamistoimintamallit perustuvat yhtiölakiin ja yhtiön omaan yhtiöjärjestykseen sekä eettisiin periaatteisiin. Yhtiön hallinta ja johtaminen on jaettu osakkeenomistajien kokouksen, hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan kesken siten kuin omistajaohjauksessa kuvataan. Nimetty johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa päivittäisten asioiden hoitamisessa.

Lisätietoja varten, ota yhteyttä: Esa Tervo