• Yhtiön periaatteet
    Tasa-arvopolitiikka

Tasa-arvopolitiikka

Päivitetty: 16.9.2017

Pyrimme toteuttamaan sosiaalista vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksiä tehdessämme, myös mahdollisia ja nykyisiä yhteistyökumppaneitamme ja työntekijöitämme kohtaan. Emme syrji ihmisiä suoraan emmekä välillisesti rodun, ihonvärin, etnisen tai kansallisen alkuperän, sukupuolen, siviilisäädyn, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, iän tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella. Syrjintä työelämässä liittyy erottamattomasti syrjintään muillakin yhteiskunnan osa-alueilla. Se on täysin vastoin visiotamme vapaudesta ja globaalista yhteiskunnasta.

Olemme ryhtyneet aktiivisiin toimiin poistaaksemme kaiken välittömän ja välillisen syrjinnän liiketoiminnan käytännöistämme ja tuottamistamme palveluista. Nämä käytännöt ovat kaikkien vastuulla: johtajien, henkilöstön, konsulttien, urakoitsijoiden ja kaikkien, jotka osallistuvat päivittäiseen työhömme.

Pyrimme tunnistamaan heikommassa asemassa olevia ryhmiä toiminta-alueellamme ja varmistamaan, että heillä on yhtäläiset mahdollisuudet työllistyä, kun henkilöstön palkkaamista harkitsemme. Aina, kun se on mahdollista, pyrimme antamaan koulutusta tällaiselle henkilöstölle, jotta he voivat saada aseman yhtiössä. Yhtäkään työnhakijaa tai työntekijää ei käsitellä enemmän tai vähemmän suosivasti tai syrjivästi. Jotta tähän päästäisiin, noudatamme tasa-arvoista rekrytointipolitiikkaa.

Kun palkkaamme konsultteja, urakoitsijoita tai muita toimijoita, sekä rakentaessamme kumppanuussuhteita, olemme tietoisia sitoutumisestamme yhtäläisiin ja tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin.

Pyrimme laajentamaan näitä käytänteitä edelleen ja pyrimme toimimaan esimerkkeinä kumppaneillemme aina kun mahdollista. Globalisoitunut liiketoiminta on herättänyt tietoisuuden yhtäläisten mahdollisuuksien merkityksestä. Kasvava joukko yrityksiä eri puolilla maailmaa on muuttamassa käytäntöjään entistä tasa-arvoisempaan suuntaan. Se on meidän yhteinen vakaumuksemme, että yhteistyöllä ja ymmärryksellä tasa-arvokysymysten merkityksestä tulee olemaan tärkeä rooli paitsi maailmantalouden kasvussa, mutta myös liiketoimintamme menestymisessä.

Ota yhteyttä

Kuulemme mielellämme palautetta tasa-arvopolitiikastamme. Jos sinulla on kysymyksiä tähän liittyen, niin ole hyvä ja ota meihin yhteyttä.


Missio ja arvot

Toimitamme uusimpia pilvipalveluita sekä ratkaisuja inhimillisesti ymmärrettävässä muodossa. Luomme asiakkaillemme kasvua ja tuottavuutta.

Lue lisää

Eettiset periaatteet

Yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintamme periaatteet. Näitä ohjeita ja käytäntöjä noudatamme työssämme tietoyhteiskunnan rakentamiseksi.

Lue lisää

Yksityisyydensuoja

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan yksityisyyden suojan lakeja Näiden ohjeiden mukaisesi käytämme tietoja.

Lue lisää

Tasa-arvopolitiikka

Pyrimme toteuttamaan sosiaalista vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksiä tehdessämme, myös kumppaneitamme ja työntekijöitämme kohtaan.

Lue lisää

Ympäristöpolitiikka

Tiedostamme vaikutukset, joita moderni kulttuuri aiheuttaa ympäristöllemme. Ymmärrämme, että meidän on pyrittävä tasapainottamaan taloutta ja ekologiaa.

Lue lisää

Terveys ja turvallisuus

Ymmärrämme, että parantamalla terveyttä ja turvallisuutta parannamme samalla motivaatiota ja tuottavuutta sekä lisäämme työntekijöiden lojaaliutta.

Lue lisää

Laatujärjestelmä

Käytämme kansainvälisiä laadunvarmistuksen standardeja niin teknologiamme ja tuotteidemme kehityksessä kuin asiantuntija- ja asiakaspalveluissamme.

Lue lisää

Tukipalvelun käytäntö

Kaikki tukipalvelumme ovat saatavilla sekä asiaikkaille että myyntitiedusteluille. Peruslähtökohta on, että kyselyihin vastataan siinä järjestyksessä kuin ne saapuvat.

Lue lisää

Tavaramerkkikäytäntö

Olemme luoneet rajoitetun käytön logoja niille, jotka haluavat tukea yhtiötä, tuotteitamme tai palveluitamme käyttämällä yhtiön logoja viestinnässään.

Lue lisää

Piratismin vastainen käytäntö

Ymmärrämme vastuumme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja jälleenmyyjiämme sekä koko ohjelmistoteollisuutta kohtaan.

Lue lisää

Käyttöehdot

Käyttämällä sivustoa sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin ehtoihin.

Lue lisää