• Yhtiön periaatteet
  Terveys ja turvallisuus

Terveys ja turvallisuus

Päivitetty: 16.9.2017

Terveydellä ja turvallisuudella on yhä suurempi merkitys, koska yleisen käsityksen mukaan niiden parantaminen edistää myös työmotivaatiota ja tuottavuutta sekä työntekijöiden lojaalisuutta. Lisäksi työhön liittyvät onnettomuudet vähenevät.

Meidän tavoitteenamme onkin luoda käytäntö, joka oikeasti vaikuttaa työympäristöön ja työntekijöiden hyvinvointiin eikä ole vain pakollinen käytäntö.

Jatkuvan kehittämisen periaatteidemme mukaan tämä käytäntö tarkastetaan vuosittain ja siihen sisältyvät:

 • Kaikki työntekijät
 • Kaikki vierailijat
 • Julkiset ja ympäröivät rakennukset
 • Sovellustemme ja palvelujemme käyttäjät
 • Alihankkijat ja väliaikainen henkilökunta
 • Kaikki muut henkilöt, joihin vaikutamme
 • Alakohtaiset riskit

Alakohtaiset riskit

Meidän mielestämme alla olevat riskit ovat erityisen olennaisia meidän alallamme:

 • Kontrolloimaton stressi ja liian suuri työmäärä
 • Työpöydän ja istuma-asentojen puutteellinen ergonomia
 • Näyttöpäätteet, huono valaistus
 • Yleinen epäsiisteys, huonosti saavutettavat poistumistiet, huonosti ylläpidetyt tilat, riittämätön valaistus, juomien läikkyminen, huonosti varustettu ensiapupakkaus
 • Kierteille menneet sähköjohdot, ylikuormitetut sähköpistokkeet, lattialla olevat kaapelit, vialliset liitännät, vioittuneet kaapelit
 • Rakennukset ja ympäristö

Työnantajan vastuu

Työnantajana meillä on päävastuu tämän käytännön toteuttamisessa ja työntekijöidemme turvallisuuden takaamisessa myös tilanteissa, joita tässä käytännössä ei ole mainittu. Meillä on nimetty Turvallisuusvastaava, joka on talon sisällä toimiva valvojamme. Vastaavalla on laillinen velvollisuus jakaa tietonsa työnantajalle ja hänen pitää olla tietoinen turvallisuusvastaavien käytännöstä, jonka mukaan tiedot on hyvä pitää ajantasalla. Toimistomme myös kannustaa työnantajan ja työntekijöiden väliseen yhteistyöhön ja asioiden esille tuomiseen.

Työntekijän vastuu

Työntekijöillä on vastuu toimia työpaikalla niin, ettei siitä aiheudu vaara heille itselleen, omalla terveydelleen tai muille. Työntekjän täytyy lain mukaan noudattaa työnantajan antamia turvallisuusohjeita. Meillä on myös täysi oikeus erottaa työntekijä rikkomuksen perusteella, jos hän ei suostu noudattamaan turvallisuusohjeita, varsinkin jos sellaisen seuraamuksen mahdollisuus on erikseen mainittu kurinpitomenettelyssä.

Käyttöönotto ja toimeenpano

Ylläpidämme Turvallisuuskäytäntöä, joka on julkisesti saatavilla kaikille asiaankuuluville henkilöille. Sähkölaitteiden yksityiskohtainen tarkastus ja testaus on säännöllistä, samoin kuin turvallisuusharjoitukset ja paloturvallisuusohjeiden jakaminen. Työergonomiaan erikoistunut henkilö tarkastaa työpaikkamme vuosittain ja koko henkilöstömme on laajan terveydenhoitovakuutuksen piirissä.

Laajennamme ja kehitämme tätä käytäntöä koko ajan. Globalisaatio ja alan kiihtyvä kilpailu ovat herättäneet huomaamaan terveyden ja turvallisuuden tärkeyden. Alati kasvava määrä yrityksiä ympäri maailman on muuttamassa käytäntöjään enemmän työntekijöitä motivoivaan suuntaan. Yhteinen vakaumuksemme on, että yhteistyö ja yhteisymmärrys näissä asioissa ei ole olennaista vain globaalin talouden kasvamisen kannalta vaan myös työntekijöiden sitoutumisen ja etenkin onnistuneen liiketoiminnan kannalta.

Yhteydenotot

Kuulemme mielellämme huomioita tästä terveys- ja turvallisuuskäytännöstä. Jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä, ole ystävällinen ja ota meihin yhteyttä.


Missio ja arvot

Toimitamme uusimpia pilvipalveluita sekä ratkaisuja inhimillisesti ymmärrettävässä muodossa. Luomme asiakkaillemme kasvua ja tuottavuutta.

Lue lisää

Eettiset periaatteet

Yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintamme periaatteet. Näitä ohjeita ja käytäntöjä noudatamme työssämme tietoyhteiskunnan rakentamiseksi.

Lue lisää

Yksityisyydensuoja

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan yksityisyyden suojan lakeja Näiden ohjeiden mukaisesi käytämme tietoja.

Lue lisää

Tasa-arvopolitiikka

Pyrimme toteuttamaan sosiaalista vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksiä tehdessämme, myös kumppaneitamme ja työntekijöitämme kohtaan.

Lue lisää

Ympäristöpolitiikka

Tiedostamme vaikutukset, joita moderni kulttuuri aiheuttaa ympäristöllemme. Ymmärrämme, että meidän on pyrittävä tasapainottamaan taloutta ja ekologiaa.

Lue lisää

Terveys ja turvallisuus

Ymmärrämme, että parantamalla terveyttä ja turvallisuutta parannamme samalla motivaatiota ja tuottavuutta sekä lisäämme työntekijöiden lojaaliutta.

Lue lisää

Laatujärjestelmä

Käytämme kansainvälisiä laadunvarmistuksen standardeja niin teknologiamme ja tuotteidemme kehityksessä kuin asiantuntija- ja asiakaspalveluissamme.

Lue lisää

Tukipalvelun käytäntö

Kaikki tukipalvelumme ovat saatavilla sekä asiaikkaille että myyntitiedusteluille. Peruslähtökohta on, että kyselyihin vastataan siinä järjestyksessä kuin ne saapuvat.

Lue lisää

Tavaramerkkikäytäntö

Olemme luoneet rajoitetun käytön logoja niille, jotka haluavat tukea yhtiötä, tuotteitamme tai palveluitamme käyttämällä yhtiön logoja viestinnässään.

Lue lisää

Piratismin vastainen käytäntö

Ymmärrämme vastuumme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja jälleenmyyjiämme sekä koko ohjelmistoteollisuutta kohtaan.

Lue lisää

Käyttöehdot

Käyttämällä sivustoa sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin ehtoihin.

Lue lisää