• Neoxen-kumppanit
    Tutustu verkostoomme

Yhteistyökumppanimme

Nykyajan liikemaailmassa menestyminen edellyttää teollisuuden ja tutkimuskeskusten välistä yhteistyötä, innovaatioden yhdessä tuottamista sekä tuotteiden, palvelujen ja teknologioiden integrointia asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi.

Olemme sitoutuneet noudattamaan kolmea tärkeää arvoa, joita noudatamme kaikissa yhteistyö- ja asiakassuhteissamme: joustavuus, luotettavuus ja sitoutuneisuus.


Neoxen Systems on Bentley Gold Channel Partner. Me palvelemme yhteisiä asiakkaitamme Suomessa - sekä julkishallintoa että yrityksiä. Me tarjoamme kattavan valikoiman teknologiaa, palveluita ja koulutuksia.


Pilvipalvelujen tuottajana Neoxen Systems on pitkäaikainen Microsoftin kultakumppani. Olemme johtava suomalainen Windows Azure ja Office 365 asiantuntija. Neoxen on saavuttamut korkeimman kultakumppanuuden Microsoftin kumppanuusohjelman tärkeimmissä uusissa teknologioissa.


4. helmikuuta 2015 IoT-ala ja Euroopan komissio perustivat yhteistyössä European Alliance for IoT Innovationin (AIOTI) eurooppalaisia arvoja toteuttavaksi uudeksi globaaliksi esineiden internetin puolestapuhujaksi. IoT-ala on sitoutunut perustamaan maailman dynaamisimman ja ketterimmän IoT ekosysteemin vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin ja lisäämään kasvua.

AIOTI on nykyään Euroopan suurin IoT-sidosryhmien foorumi, joka tunnistaa IoT:n käyttöönoton esteitä ja standardoinnin puutteita sekä edistää eri alojen synergiaa tuomalla yhteen telealan, internet-sektorin, autoteollisuuden, kotitalouksien, maatalouden, tervaydenhoidon ja älykkäiden kaupunkien sidosryhmät.

Neoxen Systems on AIOTI-yhteisön aktiivinen jäsen, erityisesti WG08 (Älykkäät kaupungit) and WB09 (Älykäs liikkuminen) -yhteisöissä.


Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista, joka tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus- ja innovaatiopalveluita yrityksille ja julkiselle sektorille. Näytämme tietä tulevaisuuteen ja tuottavuuteen kehittämällä uusia älykkäitä teknologioita, liiketoimintakonsepteja sekä innovatiivisia palveluita.

Laaja-alaista osaamista yhdistämällä autamme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kehittämään uusia tuotteita, tuotantoprosesseja ja -menetelmiä sekä palveluja, jotka luovat edellytyksiä yhteiskunnan kestävälle kehitykselle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille. Kattavat yhteistyöverkostomme mahdollistavat parhaan osaamisen hyödyntämisen maailmanlaajuisesti. Tarjoamme huippuluokan tutkimusympäristöt sekä monipuoliset IPR- ja lisensointipalvelut.


Tampere Unit for Computer Human Interaction on Tampereen yliopiston Luonnontieteiden tiedekunnan tutkimuskeskus. TAUCHI keskittyy ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen. Se toteuttaa erilaisia monitieteellisiä tutkimuksia uusiin teknologiavälitteisiin monimuotoisiin laitteiden, ympäristöjen ja ihmisten vuorovaikutuksiin. Tutkimme ja kehitämme parempia ja intuitiivisempia tulevaisuuden käyttöliittymiä. Sovitamme yhteen uusien teknologioiden mahdollisuudet ja ihmisten tarpeet, kyvyt ja rajoitteet.


PayiQ kehittää älykkäitä pilvipohjaisia mobiililippu-, maksu- ja validointiratkaisuja fiksuille kaupungeille, liikenneviranomaisille ja palveluntarjoajille maailmanlaajuisesti hyödyntäen Microsoft Azure-teknologiaa. Ratkaisumme tarjoavat saumattoman tavan matkustaa ovelta ovelle ja vapauden yhdistellä eri kulkuvälineitä ja palveluita samaan älypuhelimella tehtävään ostotapahtumaan.


XoomPoint Corporation tarjoaa monipuolisia ja joustavia verkko-oppimisratkaisuja ja sisällöntuotantopalveluja. Meillä on vahva osaaminen pilviperustaisen verkko-oppimisen kehittämisessä ja asiakaslähtöisten digitaalisten sisältöjen tuottamisessa. Palvelutarjontaamme kuuluvat lisäksi verkko-oppimisen suomenkielistä konsultointia, koulutusta ja tukipalveluita.


Context on uuden sukupolven verkkokoulutuksiin erikoistunut toimisto. Koulutuksemme luovat organisaatioille täysin uusia mahdollisuuksia kehittää henkilöstönsä osaamista. Vaikuttavien ratkaisujemme ansiosta olemme luotettava kumppani vaikutusvaltaisille toimijoille liike-elämässä, julkisella sektorilla ja EU-tasolla.


Toimintamme ytimessä on asiakkaiden prosessien ymmärtäminen ja niiden kehittäminen globaalien liiketoiminta-alustojen avulla. Accountor Enterprise on johtava Microsoft Dynamics 365- ja NetSuite-asiantuntija sekä Suomessa että kansainvälisesti. Palveluksessamme on yli 120 asiantuntijaa.

Ydinosaamisalueeseemme kuuluvat myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu, toiminnanohjaus, taloudenohjaus, tiedolla johtaminen ja toimintamallien ja liiketoiminnan innovointi. Olemme osa Accountor-ryhmän ohjelmistodivisioonaa, joka koostuu liiketoiminnan ja julkisten palvelujen digitalisointiin keskittyvistä kasvuyrityksistä ja jonka palveluksessa on yhteensä yli 400 asiantuntijaa.


Ascom Miratel Oy on Suomen johtava terveydenhuolto- ja sosiaalialan viestintä- ja henkilöturvajärjestelmien toimittaja. Tarjoamme ratkaisuja esimerkiksi sairaaloihin, palvelutaloihin, itsenäiseen asumiseen. Lisäksi ratkaisujamme käytetään teollisuudessa, vartiointipalveluissa, kauppaketjuissa ja hotelleissa. Ascom tarjoaa laajan valikoiman ammattilaisten viestintäratkaisuja. Se luo lisäarvoa tuotteidensa avulla tukemalla ja optimoimalla asiakkaiden kriittisiä prosesseja. Ratkaisut perustuvat IP-, WLAN-, IP-DECT- ja RF-tekniikoihin, jotka voidaan integroida nerokkaalla tavalla asiakkaan työtä tukeviin järjestelmiin.


Team Finland -verkosto edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Verkosto kokoaa yhteen yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa edistävät valtiorahoitteiset toimijat ja niiden tarjoamat palvelut.

arjoamme tietoa, työkaluja ja verkostoja suomalaisten yritysten kansainväliseen menestymiseen. Verkostomainen toimintatapa tehostaa viennin ja investointien edistämiseen kohdistettavien julkisten resurssien käyttöä ja parantaa yrityksille tarjottavien palvelujen laatua.


Innovaatiorahoituskeskus Tekes on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja aktivoija.

Tekes on osa Team Finland -verkostoa. Team Finland -verkostossa tarjoamme innovaatiorahoitusta ja palveluja kansainvälistyville yrityksille, edistämme yritysten kansainvälistymistä ja tuemme ulkomaisten investointien saamista Suomeen.

Tekes tekee tiivistä yhteistyötä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa ja verkottaa suomalaisia yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita kotimaassa ja kansainvälisesti.


Enterprise Europe Network auttaa pieniä yrityksiä pääsemään Euroopan markkinoille. EEN työskentelee paikallisten yritysten kautta ja sillä on lähes 600 jäsenorganisaatiota ympäri EU:ta ja sen ulkopuolella. Jäsenorganisaatioina on muun muassa kauppakamareita, teknologiakeskuksia, yliopistoja ja kehitystoimistoja.


EUREKA-verkoston markkinalähtöisissä tutkimus- ja kehitysprojekteissa yritykset verkottuvat kansainvälisesti ja kehittävät globaalisti kilpailukykyisiä tuotteita, prosesseja tai palveluja. EUREKAAN kuuluu 41 eurooppalaista maata. EUREKA-jäsenmaiden kansalliset toimistot opastavat ja neuvovat EUREKAn menettelytavoista ja projektiyhteistyöstä kiinnostuneita.

Tekes vastaa EUREKAn toimintojen koordinoinnista ja siksi kansallinen EUREKA-toimisto on oleellinen osa Tekesiä. Tekes on myös suomalaisten EUREKA -projektien pääasiallinen rajoittaja.


CICERO Learning on verkosto arvostetuille oppimisen tutkijoille ja tutkimusryhmille. Verkoston tutkijat tulevat useista suomalaisista yliopistoista ja tutkimuskeskuksista. Verkoston tavoite on lisätä yhteistyötä eri tytkimusryhmien välillä ympäri maailmaa.

Tällä hetkellä (2017) CICERO Learning -verkoston jäseniä ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto ja Porin yliopistokeskus. CICERO Learning -verkosto perustettiin vuonna 2005 ja sitä koordinoi Helsingin yliopisto.

Neoxen Systems on Ciceron kummapni kansallisessa Systeemiset oppimisratkaisut -hankkeessa.


Brahea-keskus on Turun yliopiston uusi monitieteellinen erillislaitos, jonka tehtävänä on edistää tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Brahea-keskus tuottaa tutkimusperustaisia kehittämis- ja koulutuspalveluja ja rakentaa yhteyksiä yliopiston tuottaman asiantuntemuksen hyödyntämiseksi niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Keskuksen toiminta perustuu merkittävässä määrin kansallisiin ja kansainvälisiin projekteihin.

Brahea-keskus luo yrityksille ja julkisille organisaatioille mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä tutkimusperustaisen toiminnan kautta ja tarjoaa eri alojen asiantuntijoille mahdollisuuksia osaamisensa uudistamiseen ja syventämiseen.


Turku Science Park Oy:n tehtävä nivoutuu yritysten hyvinvointiin. Innovatiiviset, menestyvät ja työllistävät yritykset ovat Turun talousalueen menestyksen moottori, sillä ilman osaamista, työpaikkoja ja voittoa tuottavia yrityksiä ei ole muutakaan hyvinvointia.


Lingsoft Language Management auttaa tehostamaan yritysten monikielistä viestintää ja kieleen liittyviä prosesseja kokonaisvaltaisella prosessien hallinnalla. Sen avulla globaalisti toimivat yritykset säästävät merkittävästi kustannuksissa. Myös yksityisasiakkaat hyötyvät ratkaisuistamme. Monipuoliset tuotteemme ja palvelumme liittyvät kirjoitetun ja puhutun kielen analysoimiseen, käsittelemiseen ja hyödyntämiseen. Pääalueitamme ovat käännökset, kielentarkistimet, puhesovellukset, opetusohjelmat, sähköiset kirjat, kielityökalut ja -resurssit sekä sanastot.

Monet ihmiset käyttävät tuotteitamme päivittäin, usein tietämättään. Esimerkiksi Microsoft Officen pohjoismaisten kielten ja saksan kielentarkistimet ovat meidän käsialaamme.


Ellibs Oy on e-kirjojen myyntiin, markkinointiin ja teknologiaan erikoistunut yritys. Kirjakauppamme e-kirjat edustavat alansa terävintä kansainvälistä kärkeä. Ellibs tarjoaa asiakkailleen automatisoituja elektroniseen julkaisuun sekä aineistojen hallintaan liittyviä palveluja. Tarjoamme asiakkaillemme helppokäyttöisiä, kustannuksia säästäviä ja innovatiivisia e-kirjaratkaisuja sekä tukipalveluja. Yhteistyökumppaneitamme ovat lukuisat tietokirjojen julkaisijat sekä kirjastot ja yritykset niin Suomessa kuin Euroopassa.


International Association of Microsoft Channel Partners (IAMCP) perustettiin vuonna 1994 tuomaan kumppaneille lisää näkyvyyttä Microsoftissa ja helpottamaan yhteistä kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. IAMCP:llä on jäseniä ja jaostoja ympäri maailmaa.

Neoxenin johtajat ovat Suomen IAMCP jaoston perstajäjäseniä.


Turun yliopiston Aerobiologian yksikkö tutkii eliöperäisiä ilmassa esiintyviä hiukkasia, kuten esimerkiksi siitepölyhiukkasia, siemeniä, itiöitä, mikrobeja, aineenvaihduntatuotteita sekä allergiaa aiheuttavia valkuaisaineita. Aerobiologian yksikössä tehdään ilman siitepölypitoisuuksien seurantaa, josta tiedotetaan sivustolla www.norkko.fi.


Lisää tietoja saat ottamalla yhteyttä Neoxenin myyntiin.